Restaurants & Bars

Ontario (inc. Toronto) Soup Dumplings

Shanghai soup dumplings-Xiaolong bao

Share:

More from Restaurants & Bars

Restaurants & Bars Ontario (inc. Toronto) Soup Dumplings

Shanghai soup dumplings-Xiaolong bao

e
Erica | | Feb 9, 2005 09:16 AM

Hello,

I'm hoping someone can direct me to where I can get xiaolong bao,(soup dumplings)here in Toronto.

Many thanks!

Feedback