Restaurants & Bars

Boston Area Thai

Thai menu at Pad Thai Cafe, Boston

Share:

Restaurants & Bars 12

Thai menu at Pad Thai Cafe, Boston

Luther | Jun 12, 2011 01:44 PM

In a recent discussion here (http://chowhound.chow.com/topics/681411)
there was some mention of the Thai menu at Pad Thai Cafe on Boylston St near Spike's. Nab posted a couple photos and endorsed their yum pla duk foo (crispy catfish salad). They have a Thai menu online (http://www.padthaicafe.com/ThaiMenu.htm) which, unlike S&I's, is mostly stuff that doesn't appear on any other menu. (Is there a picture menu with the Thai stuff at PTC? I haven't been).

Anyhow, I thought it would be useful to have a line-by-line translation. Here's one I made using online Thai-English transliteration and translation tools. Can someone fill in the ??s?

ผัดเผ็ดปลาดุก Spicy fried catfish pàt pèt bplaa-dùk
ผัดสะตอกุ้ง Fried satur (stink) beans and shrimp pàt sà-dtor gûng
ไข่เยี่่ยวม้ากระเพรากรอบ Egg fried basil ?? kài ?? máa grà prao gròp
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม Salty egg squid bplaa mèuk pàt kài kem
ผัดหน่อไม้หมูสับ Fried bamboo shoot pork pàt nòr mái mŏo sàp
คะน้าหมูกรอบ/ปลาเค็ม Fried gai lan and crispy pork / salty fish ká náa mŏo gròp / bplaa kem
กระเพราะหมูกรอบ/ไก่กรอบ Fried crispy pork / chicken grà prór mŏo gròp / gài gròp
ไข่เจียวกุ้งสับ Shrimp omelet kài jieow gûng sàp
ไข่เจียวหมูสับ Minced pork omelet kài jieow mŏo sàp

ข้าวผัดคะน้าปลาเค็ม Salty fish fried rice kâao pàt ká náa bplaa kem
ข้าวผัดแกงเขียวหวาน Green curry fried rice kâao pàt gaeng-kĭeow-wăan
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ Fried rice with dipping sauce and raw veg kâao pàt náam prík long reua
ข้าวผัดพริกขิงหมูกรอบ Prik king (ginger) crispy pork fried rice kâao pàt prík kĭng mŏo gròp
ข้าวผัดกุนเชียง Chinese sausage fried rice kâao pàt gun chiang
ข้าวผัดหนำเลียบ Black olive fried rice kâao pàt năm lîap
ข้าวผัดแหนม Salty pork fried rice kâao pàt năem
ข้าวผัดต้มยำ Tom yum fried rice kâao pàt dtôm yam
ก๋วยเตี๋ยวเรื่อหมู/เนื้อ Pork / beef kway teow (thick rice noodle) gŭay-dtĭeow rêua mŏo / néua
เย็นตาโฟ Yen ta fo (seafood noodle soup) yen dtaa foh
บะหมี่ทรงเครื่่อง Yellow noodles with everything bà-mèe song kay ??
สุกีัน้ำ/แห้ง Thai sukiyaki (hot pot) Suki
ห่อหมกปลาราดข้าว Haw mok (fish and coconut custard) hòr mòk bplaa râat kâao
ก๋วยเตี๋ยวขาหมู / ข้าวขาหมู Pork leg / stewed pork foot kway teow gŭay-dtĭeow kăa mŏo / kâao kăa mŏo

แกงส้มผัดรวมปลา/กุ้ง Gaeng som (curry soup) with fried fish / shrimp gaeng sôm pàt ruam bplaa / gûng
แกงสัมชะอมปลา/กุ้ง GS with cha-om (acacia shoot) and fish/ shrimp gaeng săm chá om bplaa / gûng
ต้มจืดผัดกาดดองกระดูกหมู Pork and pickled mustard green soup dtôm jèut pàt gaat dong grà-dòok mŏo
ต้นแซ่มหมู, เนื้อ, เอ็นตุ๋น ??
โป๊ะแตก Po taek (clear seafood soup similar to tom yum) bpó dtàek
แกงเผ็ดเป็นย่าง Red curry with roasted duck gaeng pèt ped yâang
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ Kway teow with curry stew beef gŭay-dtĭeow néua sàp
ลาบวุ้นเส้นไก่/หมู Laap woon sen (noodle salad) with chicken / pork lâap wún sên gài / mŏo
ข้าวชุดน้ำพริกกะปิ, ปลาทู, ผักทอด Rice plate with chili sauce, shrimp paste, fried mackerel, and deep fried vegetables kâao chút náam prík gà-bpì, bplaa too, pàk tôt
ยำปลาดุกฟู Fried crispy catfish salad yam bplaa-dùk foo
ไก่กรอบราดพริก Crispy chicken with chili sauce gài gròp râat prík
ข้าวมันไก่ / ข้าวมันไก่กรอบ Khao mun gai (Hainan chicken / crispy chicken on rice) kâao man gài / kâao man gài gròp
ก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุ๋น ?? noodles
ข้าวหมูแดง Khao moo dang (sweet red pork on rice) kâao mŏo daeng
ข้าวเนื้อแดด Marinated and deep-fried beef with rice kâao néua dàet
ข้าวต้นปลา/กุ้ง "Royal rice" (congee) with fish / shrimp kâao dtôn bplaa / gûng
ข้าวต้นหมูสับ / ไก๋สับ "Royal rice" (congee) with pork / chicken kâao dtôn mŏo sàp / găi sàp
พล่ากุ้ง Lemongrass shrimp salad plâa gûng
ยำกุนเชียง Chinese sausage salad yam gun chiang
ยำหมูยอ Moo yor (spam type sausage) salad yam mŏo yor
ยำวุ้นเส้น Vermicelli salad yam wún sên
ยำทะเล Seafood salad yam tá-lay
ยำหอยแมลงภู่ Mussel salad yam hŏi má-laeng pôo

Want to stay up to date with this post?

Recommended From Chowhound