Kosher

Pesach programs that serve kitniyot?

Share:

More from Kosher

Kosher

Pesach programs that serve kitniyot?

n
noya | | Sep 22, 2013 05:41 PM

Wondering if any Pesach programs cater to those who eat kitniyot...thanks!

Feedback